De ontvangst is vanaf 15:00 uur, de colleges zelf starten om 15:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur, inclusief een pauze van circa 30 minuten waarin u een lichte maaltijd krijgt aangeboden. U reist buiten de drukke spits en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.


Uw investering

  • Regulier tarief € 1.995,00
  • Ledenprijs NVvK€ 1.895,00


Certificaat

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Arbo>>.
 

Aanmelden

Schrijf u in via het inschrijfformulier of via e-mail: inschrijven@vakmedianet.nl. Na aanmelding ontvangt u een online bevestiging. Heeft u vragen over het inschrijven of over de collegereeks? Bel met onze administratie op 088 58 40 888. 
 

Brochure

Download hier de digitale brochure
 

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor de aanvang van deze collegereeks kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van de collegereeks bent u 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via aanmeldingenevents@vakmedianet.nl.

Verhindering

Bent u verhinderd en kunt u een college niet bijwonen? U kunt kosteloos een plaatsvervanger bij ons aanmelden. Dit kan via aanmeldingenevents@vakmedianet.nl.

Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet bv zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.