02 november 2020

15:30 - 19:00
College 1: Financieel management voor Arbo 

Docent: prof. dr. ir. Herbert Rijken

Hoe kun je met arbobeleid economische waarde aan het bedrijf toevoegen? 

Financieel Management omvat naast de interne financiële huishouding ook het onderhoud van de relaties met investeerders. Welke rol heeft u als arboprofessional hierin en hoe draagt u bij aan een goede relatie met investeerders? 

Hiermee gaat u aan de slag: 

 • Vertaalslag naar de verwachtingen van investeerders ten aanzien van arbobeleid.  
 • Het kijken naar ondernemingen vanuit een investeerdersperspectief. 
 • Hoe creëer en behoud ik economische waarde met het arbobeleid van mijn bedrijf. 

 

09 november 2020

15:30 - 19:00
College 2: Leiderschap als complex samenspel binnen de organisatie

Docent: prof. dr. Jaap van Muijen

In onze opvatting is leiderschap een proces tussen een leider en een groep individuen, ook wel volgers genoemd. In dat proces is een belangrijk element macht en beïnvloeding. Leiderschap vindt plaats in een bepaalde context en dat proces is er voor u op gericht om arbodoelen te realiseren.

Leiderschap wordt vormgegeven in het proces tussen de persoon van de leider, de kenmerken van de volgers en die van de situatie. Uw leiderschap komt dan tot uitdrukking in uw bekwaamheid om anderen te beïnvloeden en in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de (arbo-)doelstellingen en het succes van de organisatie waarin u werkt.

Het gaat daarbij in feite steeds om de vraag over de mate van ‘fit’ tussen leider, medewerkers en context. Leiderschap gaat vooral om het complexe samenspel tussen leider en volgers en niet zozeer om de vraag of er sprake is van een formele positie. Leiderschap gaat niet alleen om het beïnvloeden van de huidige situatie, maar ook op het voorbereiden van de organisatie op toekomstige ontwikkelingen. 

Hiermee gaat u aan de slag:

 • Wat is leiderschap
 • Welke rol als arboprofessional kunt u hierin nemen?
 • De rol van de context
 • De rol van de medewerkers: zonder volgers geen leiders
 • Hoe zitten mensen in elkaar: de rol van persoonlijkheid en die van motivatie
 • Burnout en leiderschap

 

16 november 2020

15:30 - 19:00
College 3: Interventies om bevlogenheid te bevorderen: Wie neemt de leiding?

Docent: prof. dr. Arnold Bakker

Gedurende de afgelopen decennia is er veel gepubliceerd over wat mensen gelukkig maakt in hun werk, en waardoor ze juist kunnen opbranden. Helaas zijn de meeste theorieën die worden gebruikt om bevlogenheid en burnout te verklaren erg statisch. Verondersteld wordt dat werknemers vooral gevoelig zijn voor wat hun leidinggevende zegt en doet, en dat werknemers reageren op hun werkomgeving (werkdruk, autonomie, afwisseling, etc.) Recent onderzoek laat echter zien dat succesvolle werknemers proactief zijn en doorlopend hun eigen employee experience beïnvloeden.
 

Hiermee gaat u aan de slag:

 • Hoe kunnen dagelijkse werkgedragingen (energiemanagment, job crafting, playful work design) van invloed zijn op taakeisen en hulpbronnen? 
 • Hoe kunt u als arboprofessional  indirect bepalen hoe werknemers zich voelen en presenteren op hun werk? 
 • Hoe kunt u als arboprofessional bevlogenheid bevorderen en burnout bij werknemers voorkomen?

23 november 2020

15:30 - 19:00
College 4: 5 Bepalende factoren van een succesvol verandertraject

Docent: Joris Kuppens

In dit college geeft Joris Kuppens u inzicht in de zin en onzin van populaire managementaannames in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Hiermee gaat u aan de slag: 

 • Doordacht werken aan verandering
  Organisaties staan vroeg of laat voor verandervraagstukken. Hoe kun je gestructureerd verandering vormgeven zodat het een doordachte verandering zal zijn? We gaan verkennen wat op basis van wetenschappelijk onderzoek de vijf factoren zijn die het succes van een verandering bepalen.
 • Populaire managementaannames getoetst
  Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementaannames. Welke aannames blijven overeind als we ze toetsen aan wetenschappelijk onderzoek?
 • Ingrediënten van een positieve praktijkcase 
  We gaan verdiepen op één managementaanname; zelfsturing. Joris Kuppens gebruikt de Semco Style als praktijkcase. Welke elementen zorgden ervoor dat dit een duurzaam organisatiesysteem bleek? Een organisatiesysteem betekent duurzaam inzetbare medewerkers en is daarmee de basis voor een productieve organisatie. 
 • Wrap-up door prof. Dr. Willem van Rhenen
  Wat betekent dit voor uw rol als arboprofessional? 

Bekijk de korte vooruitblik >

 

30 november 2020

15:30 - 19:00
College 5: De bijdrage van Arbo aan de vernieuwingskracht in de organisatie

Docent: prof. dr. ir. Jan Dul

Veiligheidskundigen strijden voor veiligheid terwijl bedrijven vooral of enkel in economische waarde denken. 
Binnen bedrijven worden wel aardig wat maatregelen genomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De motivatie voor deze maatregelen zijn niet het welbevinden of de sociale prestatie, maar het verbeteren van de economische positie van het bedrijf.
De bijvangst is dus eigenlijk arbo en het voortbestaan is afhankelijk van die economische positie. Hoe kunt u beide werelden combineren?

De boodschap is: verschuif van arbo als doel naar arbo als tool.

Hiermee gaat u aan de slag: 

 • Hoe zorgt u er als arboprofessional voor draagvlak binnen de organisatie voor benodigde innovaties?
 • Hoe kunt u uw motivatie hertalen naar de economische motivatie van het bedrijf?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u bij investeringen van het bedrijf gezien wordt als businesspartner waardoor de beslisser zich laat adviseren? 

07 december 2020

15:30 - 19:00
College 6: Future-proofing Arbo

Docent: drs. Mike Hoogveld

Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is het wel mogelijk om op basis van historische en actuele veranderingen een inschatting te maken van welke impact deze veranderingen zullen hebben in de toekomst. Ook kunt u proberen om die toekomst zelf waar mogelijk vorm te geven. Dat alles gaat ook op voor de arbo sector. 
 
Hiermee gaat u aan de slag:  

 • Wat is de toegevoegde waarde van arbo in de komende jaren? 
 • Welke rol kunt en wilt u daarbinnen zelf en vervullen? 
 • Hoe kunt u veranderingen monitoren? 
 • Hoe vertaalt u relevante veranderingen naar aanpassingen binnen uw organisatie? Welke werkwijzen en organisatorische context passen daarbij?  
 • En hoe zit het eigenlijk met uw eigen toekomstbestendigheid?
 • De antwoorden hierop zullen u helpen in de boeiende ontdekkingstocht die arbo gaat maken.